Regulamin świadczenia usług sklepu graal4human.com

I. WARUNKI OGÓLNE

Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią "Regulaminu sklepu" w chwili  dokonywania zamówienia. Wartość zamówionych produktów nie jest ograniczona kwotą minimalną. Sklep firmy Status zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji zamówienia przed wysyłką towaru.

Ceny wszystkich produktów w sklepie zawierają podatek VAT i są tym samym cenami brutto. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.

II. TERMINY I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza. Zamówienia są realizowane na terenie całego kraju. Termin realizacji zamówienia może wynosić od 2 do 14 dni roboczych i jest zależny od wybranego sposobu płatności. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 48. godzin jeśli zostanie złożone od poniedziałku do czwartku przed godziną 12:00 lub w czasie 2. dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym informujemy indywidualnie. Klient ma prawo wyboru formy płatności zgodnie z formularzem zamówienia. Termin realizacji zamówienia to czas między potwierdzeniem złożenia zamówienia, a przekazaniem towaru firmie przewozowej.

III. ZAPŁATA PRZY ODBIORZE

Zamówienia płatne za pobraniem realizowane są zazwyczaj tego samego dnia pod warunkiem, że wpłyną one przed godziną 10:00. Formalności związane z rozliczeniem transakcji będą dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy kurierskiej. Sklep firmy Status zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w osobnych partiach po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu tego telefonicznie z zamawiającym. Koszty dosyłki towaru pokrywa w takich przypadkach sprzedający. Po uiszczeniu opłaty zamawiający ma prawo do weryfikacji zawartości paczki w obecności kuriera.

IV. ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: biuro@branca.pl 

W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

V. ZWROTY I REKLAMACJE

Istnieje możliwość wymiany towaru na inny z oferty sklepu pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany oraz fabrycznie zapakowany i nie został sprowadzony na indywidualne zamówienie klienta. Koszt przesyłki wymienianego towaru pokrywa klient i jest to kwota zależna od wagi zamawianego towaru. Nie odbieramy zwrotów przesyłek za pobraniem. Podstawą przyjęcia towaru do zwrotu/wymiany jest dołączenie faktury, dokumentu zamówienia lub uprzednie telefoniczne bądź listowne uzgodnienie wymiany ze sprzedającym. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia sklep zastrzega sobie nieprzyjęcie towaru do zwrotu lub wymiany.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin zawiera ogólne warunki sprzedaży. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres biuro@branca.pl.